Botilbud

Granlunden

Årshjulet

Få et indblik i Granlundens Årshjul

Granlundens Årshjul er et visuelt redskab, som bruges i personalegruppens årsplanlægning af aktiviteter, dagsture og ferieture. Hjulet er delt op, således at alle fire årstider indeholder sociale aktiviteter ift. højtider samt beboernes individuelle behov med mere i en skøn blanding både på Granlunden og udenfor Granlunden.  Denne årsplanlægning er med til at sikre og dermed styrke beboernes socialisering og udvikle deres sociale kompetencer i mere eller mindre kendte fællesskaber.

granlunden logo 01 green

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
DK-4862 Guldborg
+45 5477 0416

Kontakt os - tryk her: