Botilbud

Granlunden

Familie og netværk

Samvær med familie og netværk 

På Granlunden værner vi om at opnå et godt og positivt samarbejde med familie, pårørende og netværk samtidig med, at vi respekter, at beboerne er voksne, myndige personer med individuelle ønsker og behov. Vores primære opgave er at støtte og guide beboerne i samspillet med forældre, pårørende og netværk, sådan at beboernes interesser varetages bedst muligt gennem positivt samspil. I praksis handler det ofte om at hjælpe med at lave konkrete aftaler om besøg, tidspunkt, sted og eventuelt indhold i samværet. Hvis beboerne har behov for det, støtter vi dem i at opsøge, etablere og vedligeholde kontakten til familie, pårørende og netværk, ligesom vi til tider også støtter beboerne i at sige fra overfor samme, hvis behovet opstår.

Vi opfordrer familie, pårørende og netværk til at komme i huset, og de er velkommen til at overnatte. Vi forudsætter, at alle er bevidste om, at de er gæster i andres hjem og derfor respekterer huset normer og regler.

granlunden logo 01 green

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
DK-4862 Guldborg
+45 5477 0416

Kontakt os - tryk her: