Botilbud

Granlunden

PårørendeRåd

Samarbejde gennem PårørendeRåd

Bofællesskabet Granlunden har et professionelt ansvar for at skabe rammer for et godt og konstruktivt samarbejde på tværs, og i den forbindelse har Granlunden PR-møder to gange om året; i maj og november måned. Mødet består af tre pårørenderepræsentanter, to beboerrepræsentanter, én medarbejderrepræsentant samt Granlundens ledelse.

PR-møderne fungerer som et inspirerende og informativt redskab, hvor alle har mulighed for at komme med aktuelle og relevante indlæg og emner, som vi ønsker, der skal snakkes og debatteres omkring i fællesskab. Det er et samarbejde på tværs, der kommer os alle til gode på forskellige fronter som blandt andet informationskanal og idéudvikling. Møderne skaber grobund for deltagelse, involvering og indflydelse fra alle parter.

Efter hvert møde udarbejdes en Granlundens avis, GRANNÅLEN.

granlunden logo 01 green

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
DK-4862 Guldborg
+45 5477 0416

Kontakt os - tryk her: