Botilbud

Granlunden

Fonden Granlunden

Læs mere om Fonden Granlunden

Bofællesskabet Granlunden er registreret som en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond med en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsesmedlemmerne på Granlunden har forskellige faglige kompetencer, hvilket styrker samarbejdet i de mange spændende og forskellige opgaver, der ligger i bestyrelsesregi. Det er en åben, dialogbaseret og handlekraftig bestyrelse, hvor alle medlemmerne er engageret og har et oprigtigt ønske om at være med til at gøre en forskel i et godt og konstruktivt samarbejde med Granlundens ledelse

granlunden logo 01 green

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
DK-4862 Guldborg
+45 5477 0416

Kontakt os - tryk her: